Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Stačí vymazať vetu a autá už viac nebudú obmedzovať chodcov

Výcvik vodičovKondičné jazdyTesty z autoškoly

Zo zákona o cestnej premávke sa vytratí veta, podľa ktorej nesmie vodič vozidla pri státí obmedziť pohyb chodcov ani cyklistov.

Na niektorých miestach Slovenska, tam kde nie sú chodníky, no autá parkujú na kraji cesty, dnes obmedzujú pohyb chodcov a aj cyklistov. Tí majú totiž zákonom určené, že sa smú pohybovať po kraji vozovky alebo po krajnici. Ak je však toto miesto obsadené stojacimi autami, ich pohyb je automaticky obmedzený.

V dôvodovej správe sa povinnosť ustanovená vetou, ktorá zo zákona čoskoro zmizne, vysvetľuje takto: "Vodič, aby neobmedzil chodcov, či cyklistov, by musel stáť minimálne 1,5 metra od okraja cesty, čím by vznikali predpoklady pre kolízne situácie. Väčšina ciest v Slovenskej republike neumožňuje takéto zastavenie a státie a preto sa takáto povinnosť vypúšťa. Takéto pravidlo nepozná ani Viedenský dohovor ani okolité krajiny."

Chodci a cyklisti sa budú môcť pohybovať popri parkujúcich autách po ich ľavej strane. Vodiči už pritom nebudú porušovať dopravné predpisy.Prečítaj si tiež:

Návrat na zoznam noviniek