Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Tajomstvo úspechu na záverečných skúškach

Výcvik vodičovKondičné jazdyTesty z autoškoly

Proces učenia je dnes po mnohých stránkach veľmi dôkladne preskúmaný, takže jednoduché rady, ktoré budú nasledovať, odrážajú výsledky zložitých výskumov a rozsiahlych štatistík.

Avšak akýkoľvek spôsob učenia si zvolíte, naša rada je, UČTE SA PRIEBEŽNE.

Nenechávajte učenie na poslednú chvíľu.

Stane sa, že niektorí uchádzači o vodičské oprávnenie absolvujú celý praktický výcvik bez požadovaných znalostí z oblasti teórie a spoliehajú sa na skutočnosť, že teóriu sa stihnú doučiť pred skúškami. Takíto prístup nie je veľmi zodpovedný a komplikuje prácu na jazdách inštruktorom aj vám. Priebežné učenia sa dopravných predpisov je veľmi dôležité nielen pre váš úspech na záverečných skúškach, ale aj pre ľahší priebeh na praktických hodinách.

Ak chceme, aby bolo učenie efektívne, musíme dodržiavať pár pravidiel:

 • Kyslík

  Hovoriť o vyvetranej miestnosti môže znieť ako banalita a zbytočnosť, ale ľudia na to stále často zabúdajú. Kyslík pomáha mozgovým bunkám fungovať, keď chýba, nebudú mozgové bunky správne fungovať, nech by ste robili čokoľvek. Skúsili ste sa už niekedy učiť v prírode? Pomáha to.

 • Teplota

  V prekúrenej miestnosti budete mať chuť skôr relaxovať a spať ako sústrediť sa na učenie. V miestnosti, kde je veľká zima, budete len myslieť na horúci čaj a posteľ. Takže správna teplota je takisto veľmi dôležitá.

 • Voda, výživa

  Mozog pre svoju činnosť potrebuje dostatok tekutín a dostatočnú výživu. Pite veľa vody, minerálok, ovocných alebo bylinkových čajov (pozor na tie bylinky, ktoré majú utlmujúci účinok). Pozor na kávu. Vo veľkom množstve skôr škodí ako pomáha. Dobré je jesť oriešky (nie arašidy), kokos, sušené ovocie, zabezpečiť si prísun vitamínu C, B, minerály. Jedzte primerane. Ak sa prejete, zrejme sa vám bude chcieť spať. Škvŕkanie v žalúdku však vašu pozornosť venovanú učeniu nijako nezlepší.

 • Čas

  najlepšie výkony v učení dosahujeme doobeda medzi 9 a 11 hodinou a odpoludnia medzi 17 a 21 hodinou, aj keď sú ľudia, ktorí sa veľmi dobre učia i v noci.

 • Odpočinok

  Čas na učenie si dôkladne rozdeľte a vyhraďte si tam aj priestor pre odpočinok. Pri učení sa zapája najmä ľavá mozgová hemisféra. Preto je z času na čas potrebné nechať ľavú hemisféru odpočívať a zapojiť pravú. Tá zväčša funguje pri fyzickej činnosti. Takže krátke cvičenie, umytie riad, vysypanie smetí (rodičia budú mať určite veľkú radosť) pomáha naozaj si oddýchnuť od učenia. Zbytočne si budete dávať pauzu, pokiaľ ju strávite pozeraním televízie, čítaním knihy alebo podobne.

 • Hudba.

  Mnohí ľudia si zvykli učiť sa s hudbou v pozadí. Opäť tu existujú individuálne odlišnosti, v zásade však platí, že pokojná a tichá hudba môže byť napomáhajúca alebo neutrálna, rušná hudba, hudba pre poslucháča známa (teda napr. vaše obľúbené CD), alebo hudba vyvolávajúca „chuť tancovať“ je skôr rušivá. Môže na jednej strane napomáhať udržať bdelosť ale na strane druhej núti človeka rozdeľovať pozornosť minimálne na dve veci – na učenie a na hudbu. Preto tí, ktorí ste zvyknutí počúvať pri učení hudbu, zamyslite sa nad tým, či naozaj hudbe nevenujete príliš veľa pozornosti, či vám pri učení skutočne pomáha alebo skôr ruší. Skúste si ju občas vypnúť, alebo zmeňte štýl počúvanej hudby a pozorujte, či sa niečo na vašom učení zmení. A v žiadnom prípade nepočúvajte hovorené slovo (teda rádio).

 • Priestor/Svetlo

  Ku kvalitnému učeniu sa neodmysliteľne patrí dostatok správneho osvetlenia a dostatok priestoru (ak sa učíte z väčšieho množstva materiálov – kniha, poznámky, článku – rozložte si ich tak, aby ste ich mali poruke a nemuseli ste ich veľmi dlho hľadať).

 • farebnosť prostredia

  aj farebnosť prostredia môže rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť výsledky učenia. Pri vhodnom využití farebných kontrastov vzrastá presnosť a rýchlosť vnímanie a memorovania nových informácií až o 50 percent.

 • Miesto.

  Otázka miesta na učenie je veľmi zaujímavá. Psychológovia väčšinou zastávajú názor, že na učenie má byť určené jedno konkrétne miesto – napr. stôl v detskej. Keď sme však my v škole hovorili o tejto téme, rozdelili sme sa na dve skupiny. Jedna tvrdila, že najlepšie je učiť sa na stálom mieste. Druhá, v ktorej som bola aj ja, hovorila, že sa im najlepšie učí vždy na novom mieste. Prečo som to tvrdila? Pretože ak som si znova sadla za ten svoj odretý stôl v detskej izbe, s hrôzou som si predstavovala, čo ma čaká a už tá negatívna predstava dlhých hodín sedenia a neúspešných snáh o udržanie pozornosti nad učivom ma od samotného učenia odrádzala. Keď som si však našla nejaké nové miesto (niekedy to bola knižnica, inokedy kuchyňa, lavička pred domom, vlak.... ), táto zlá predstava sa nevynorila, nepúšťala som sa do učenia hneď s nechuťou a preto sa mi učilo oveľa jednoduchšie. Skúste si teda uvedomiť, do ktorej skupiny patríte vy a podľa toho si aj vybrať miesto na učenie.

 • Pamäť

  Ľudia sa veľmi radi vyhovárajú na to, že nemajú dobrú pamäť. Mali by si však uvedomiť, že zlá pamäť neexistuje. Existuje len pamäť netrénovaná. Výskumy ukázali, že si zvyčajne zapamätáme:

  • 20% z toho, čo sme počuli
  • 30% z toho, čo sme videli
  • 50% z toho, čo sme počuli aj videli a
  • 90% z toho, čo sme sami predviedli (učili iných)

  Z toho vyplýva, že sa pri učení oplatí zapojiť sluch i zrak naraz. Najefektívnejšie však je, ak vyučujeme iných. Možno sa niektorí z vás nechávajú preskúšať rodičmi. Skúste si s nimi alebo hocikým iným kto je ochotný sa niečo naučiť zahrať hru „na školu“. Oni sú žiaci a vy učitelia. A vy sa žiakov snažíte naučiť to, čo sa sami učíte. Rozdiel oproti klasickému „preskúšaniu“ je v tom, že im to vy musíte nielen povedať ale aj vysvetliť. Musíte tomu sami dobre rozumieť, aby ste dokázali odpovedať na ich otázky. Musíte v tom nájsť vnútornú logiku, pochopiť to. Viem, nie je to vôbec ľahké. A ešte ťažšie asi je nájsť ochotných „žiakov“. Ale ak sa vám to podarí, máte vyhrané. Tých posledných 90% musím potvrdiť aj z vlastnej skúsenosti. Hoci som veľa z vecí, ktoré sme sa učili na škole už dávno zabudla, ak si niektorú z nich znova naštudujem a vysvetľujem ju študentom, väčšinou to už nezabudnem.

  Ľudia sa navzájom líšia vzhľadom na to, akým spôsobom sa im darí zapamätať si čo najviac informácií na tri základné typy: zrakový, sluchový a pohybový typ. Z nich potom samozrejme vznikajú kombinácie. Zrakový typ si najviac zapamätá z toho, čo vidí. Prakticky to preňho znamená, že pri učení mu veľmi pomáha text si čítať, pozerať rôzne nákresy, obrázky, filmy súvisiace s tematikou. Sluchový typ si zapamätá najmä to, čo počuje. Veľmi mu pomáha počúvať prednášku alebo si text čítať nahlas. Pohybový typ zasa uprednostňuje činnosti spojené s pohybom. Kreslí si, vytvára grafy, modely, prípadne sa pri učení pohybuje po miestnosti.  Prečítaj si tiež:

  Návrat na zoznam noviniek