Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 1

Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 1. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Dať prednosť v jazde sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
2. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
a)
b)
c)
Body2
3. Vodič
a)
b)
c)
Body2
4. Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel
a)
b)
c)
Body2
5. Vodič predchádzaného vozidla nesmie
a)
b)
c)
Body2
6. Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť
a)
b)
c)
Body2
7. Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde
a)
b)
c)
Body2
8. Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka,
a)
b)
c)
Body2
9. Účastník dopravnej nehody
a)
b)
c)
Body2
10. Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou
a)
b)
c)
Body2
11. Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami
a)
b)
c)
Body2
12. Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný
a)
b)
c)
Body2
13. Na bicykli sa jazdí predovšetkým
a)
b)
c)
Body1
14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a)
b)
c)
Body1
15. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka upozorňuje na
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka zakazuje
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
a)
b)
c)
Body2
23.
Takéto označenie sa musí použiť na
a)
b)
c)
Body2
24.
Ako prvé vojde do križovatky
a)
b)
c)
Body3
25.
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj!" pre
a)
b)
c)
Body3
26.
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
a)
b)
c)
Body3
27.
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
a)
b)
c)
Body3