Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 10

Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 10. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Prekážkou cestnej premávky sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
a)
b)
c)
Body2
3. Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť
a)
b)
c)
Body2
4. Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu
a)
b)
c)
Body2
5. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
a)
b)
c)
Body2
6. Vodič nesmie zastaviť a stáť
a)
b)
c)
Body2
7. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
a)
b)
c)
Body2
8. Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva
a)
b)
c)
Body2
9. Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak
a)
b)
c)
Body2
10. Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
a)
b)
c)
Body2
11. Pri preprave nákladu sa
a)
b)
c)
Body2
12. Prenosnou zvislou dopravnou značkou sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
13. Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako
a)
b)
c)
Body1
14. Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo,
a)
b)
c)
Body1
15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka upozorňuje na
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka upozorňuje vopred na
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka zakazuje vodičovi
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka informuje
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
23.
Táto dopravná značka vyznačuje
a)
b)
c)
Body2
24.
Ako prvé prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
25.
V poradí tretie prejde okolo prekážky
a)
b)
c)
Body3
26.
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
a)
b)
c)
Body3
27.
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
a)
b)
c)
Body3