Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 11

Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 11. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Hranicou križovatky sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
2. Zastavením vozidla sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
3. Vodič je povinný
a)
b)
c)
Body2
4. Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak
a)
b)
c)
Body2
5. Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse, je vodič iného vozidla povinný
a)
b)
c)
Body2
6. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg, smie jazdiť rýchlosťou najviac
a)
b)
c)
Body2
7. Pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič nesmie
a)
b)
c)
Body2
8. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak za zníženej viditeľnosti
a)
b)
c)
Body2
9. Pred vjazdom do priebežných jazdných pruhov na diaľnici vodič
a)
b)
c)
Body2
10. Ak ten kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť
a)
b)
c)
Body2
11. Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak
a)
b)
c)
Body2
12. Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení,
a)
b)
c)
Body2
13. Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po
a)
b)
c)
Body1
14. Povinnou výbavou vozidla kategórie M1 a N1 je
a)
b)
c)
Body1
15. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
23.
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
a)
b)
c)
Body2
24.
V poradí druhé prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
25.
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj" pre
a)
b)
c)
Body3
26.
Ako prvé prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
27.
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
a)
b)
c)
Body3