Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 12

Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 12. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Motorovým vozidlom sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
2. Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú
a)
b)
c)
Body2
3. Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu
a)
b)
c)
Body2
4. Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a
a)
b)
c)
Body2
5. Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu
a)
b)
c)
Body2
6. Na motocykli je zakázané
a)
b)
c)
Body2
7. Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode je povinný
a)
b)
c)
Body2
8. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa na bicykli
a)
b)
c)
Body2
9. V obytnej, pešej a školskej zóne chodci
a)
b)
c)
Body2
10. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
a)
b)
c)
Body2
11. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak
a)
b)
c)
Body2
12. Vodič nesmie použiť
a)
b)
c)
Body2
13. Pre smer, ku ktorému stojí policajt pri riadení premávky na križovatke čelom alebo chrbtom znamená tento pokyn
a)
b)
c)
Body1
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
a)
b)
c)
Body1
15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka označuje
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka informuje o
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
a)
b)
c)
Body2
22.
Ak sú touto značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou,
a)
b)
c)
Body2
23.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
24.
Prednosť v jazde má vodič
a)
b)
c)
Body3
25.
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
a)
b)
c)
Body3
26.
V poradí posledné prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
27.
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
a)
b)
c)
Body3