Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 13Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 13. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Električkovým koľajovým pásom sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
2. Státím sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
3. Vodič nesmie
a)
b)
c)
Body2
4. Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí
a)
b)
c)
Body2
5. V obci vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac
a)
b)
c)
Body2
6. Vodič sa nesmie otáčať a cúvať
a)
b)
c)
Body2
7. Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, nesmie
a)
b)
c)
Body2
8. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
a)
b)
c)
Body2
9. Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac
a)
b)
c)
Body2
10. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia
a)
b)
c)
Body2
11. Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný
a)
b)
c)
Body2
12. Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu
a)
b)
c)
Body2
13. Ak sa chodec nachádza na vozovke a prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy,
a)
b)
c)
Body1
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
a)
b)
c)
Body1
15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
23.
Táto dopravná značka vyznačuje
a)
b)
c)
Body2
24.
V poradí druhé prejde okolo prekážky
a)
b)
c)
Body3
25.
Na tento pokyn policajta
a)
b)
c)
Body3
26.
Ako posledné prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
27.
Ako prvé prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3