Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 14

Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 14. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Nemotorovým vozidlom sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
2. Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla s výnimkou prípadu, keď
a)
b)
c)
Body2
3. Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie
a)
b)
c)
Body2
4. Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety
a)
b)
c)
Body2
5. Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
a)
b)
c)
Body2
6. Vodič motorového vozidla nesmie na diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo
a)
b)
c)
Body2
7. Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd,
a)
b)
c)
Body2
8. Prekážka cestnej premávky sa označuje
a)
b)
c)
Body2
9. Za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá
a)
b)
c)
Body2
10. Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný
a)
b)
c)
Body2
11. Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,
a)
b)
c)
Body2
12. Ak policajt vztýči ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou, znamená tento pokyn
a)
b)
c)
Body2
13. Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky
a)
b)
c)
Body1
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
a)
b)
c)
Body1
15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
a)
b)
c)
Body2
23.
Táto dopravná značka vyznačuje
a)
b)
c)
Body2
24.
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
a)
b)
c)
Body3
25.
Tento pokyn policajta znamená "Stoj!" pre vodiča
a)
b)
c)
Body3
26.
Ako prvé prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
27.
Ako posledné prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3