Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 15

Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 15. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá
a)
b)
c)
Body2
2. Prekážkou cestnej premávky sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
3. Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú
a)
b)
c)
Body2
4. Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava
a)
b)
c)
Body2
5. Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť
a)
b)
c)
Body2
6. Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou "Daj prednosť v jazde" alebo "Stoj, daj prednosť v jazde",
a)
b)
c)
Body2
7. Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho sa smie len vtedy, ak
a)
b)
c)
Body2
8. Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej
a)
b)
c)
Body2
9. Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič
a)
b)
c)
Body2
10. Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je
a)
b)
c)
Body2
11. Vodič podľa svojich možností nesmie pripustiť
a)
b)
c)
Body2
12. Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel,
a)
b)
c)
Body2
13. Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce
a)
b)
c)
Body1
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
a)
b)
c)
Body1
15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka upozorňuje vodiča na
a)
b)
c)
Body2
18.
Tieto dopravné značky upozorňujú na
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dopravná značka vyznačuje
a)
b)
c)
Body2
23.
Táto dodatková tabuľka
a)
b)
c)
Body2
24.
Ako prvé prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
25.
Tento pokyn policajta znamená
a)
b)
c)
Body3
26.
Ako posledné prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
27.
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
a)
b)
c)
Body3