Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 16

Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 16. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj
a)
b)
c)
Body2
2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
a)
b)
c)
Body2
3. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný,
a)
b)
c)
Body2
4. Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy,
a)
b)
c)
Body2
5. Vodič sa nesmie otáčať a cúvať
a)
b)
c)
Body2
6. Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
a)
b)
c)
Body2
7. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
a)
b)
c)
Body2
8. Znamenie o zmene smeru jazdy dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým
a)
b)
c)
Body2
9. Motocykel bez postranného vozíka
a)
b)
c)
Body2
10. Ak motorové vozidlo povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom počas núdzového státia na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste stojí na krajnici alebo na vozovke, vodič je povinný trojuholník
a)
b)
c)
Body2
11. V motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby
a)
b)
c)
Body2
12. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
a)
b)
c)
Body2
13. Cyklisti smú jazdiť
a)
b)
c)
Body1
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
a)
b)
c)
Body1
15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka upozorňuje na
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky,
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka prikazuje vodičovi
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
23.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
24.
Ako druhé vojde do križovatky
a)
b)
c)
Body3
25.
Ako posledné prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
26.
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
a)
b)
c)
Body3
27.
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
a)
b)
c)
Body3