Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 17

Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 17. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Vozovkou sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
2. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
a)
b)
c)
Body2
3. Vodič nesmie viesť vozidlo
a)
b)
c)
Body2
4. Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením
a)
b)
c)
Body2
5. Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodičov vozidiel, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať
a)
b)
c)
Body2
6. Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa
a)
b)
c)
Body2
7. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
a)
b)
c)
Body2
8. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
a)
b)
c)
Body2
9. Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať
a)
b)
c)
Body2
10. Ak ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť
a)
b)
c)
Body2
11. Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu
a)
b)
c)
Body2
12. V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby
a)
b)
c)
Body2
13. Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel,
a)
b)
c)
Body1
14. Povinnou výbavou motorového vozidla
a)
b)
c)
Body1
15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a)
b)
c)
Body1
16.
Tieto dopravné značky upozorňujú na
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka zakazuje vjazd
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka označuje
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
23.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
24.
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
a)
b)
c)
Body3
25.
Ako prvé prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
26.
Ako posledné prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
27.
V poradí druhé prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3