Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 18Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 18. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Križovatkou sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
2. Zastavením vozidla sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
3. Vodič je povinný
a)
b)
c)
Body2
4. Vozidlá môžu isť súbežne vedľa seba,
a)
b)
c)
Body2
5. Vodič v úseku zastávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb
a)
b)
c)
Body2
6. Ak sa vodiči protiidúcich vozidiel nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič,
a)
b)
c)
Body2
7. Vodič pri vchádzaní na cestu z obytnej zóny alebo pešej zóny
a)
b)
c)
Body2
8. Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len
a)
b)
c)
Body2
9. Účastník dopravnej nehody je povinný
a)
b)
c)
Body2
10. Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod určený pre chodcov,
a)
b)
c)
Body2
11. Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený
a)
b)
c)
Body2
12. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
a)
b)
c)
Body2
13. Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to
a)
b)
c)
Body1
14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a)
b)
c)
Body1
15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
23.
Táto dodatková tabuľka označuje
a)
b)
c)
Body2
24.
Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako
a)
b)
c)
Body3
25.
V poradí druhé prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
26.
Ako posledné prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
27.
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
a)
b)
c)
Body3