Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 19

Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 19. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Autobusom sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
2. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
a)
b)
c)
Body2
3. Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené podmienky,
a)
b)
c)
Body2
4. Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy,
a)
b)
c)
Body2
5. Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním
a)
b)
c)
Body2
6. Vodič nesmie zastaviť a stáť
a)
b)
c)
Body2
7. Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič
a)
b)
c)
Body2
8. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
a)
b)
c)
Body2
9. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla
a)
b)
c)
Body2
10. Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici,
a)
b)
c)
Body2
11. Vodič je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak
a)
b)
c)
Body2
12. Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám,
a)
b)
c)
Body2
13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,
a)
b)
c)
Body1
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
a)
b)
c)
Body1
15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a)
b)
c)
Body1
16.
Tieto dopravné značky upozorňujú na
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka vyznačuje
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
23.
Táto dodatková tabuľka
a)
b)
c)
Body2
24.
Ako posledné prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
25.
V poradí tretie prejde okolo prekážky
a)
b)
c)
Body3
26.
Vaše vozidlo, odbočujúce vľavo, prejde cez križovatku ako
a)
b)
c)
Body3
27.
Ako prvé prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3