Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 2

Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 2. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Chodníkom sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
a)
b)
c)
Body2
3. Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a
a)
b)
c)
Body2
4. Vodič nesmie predchádzať, ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy
a)
b)
c)
Body2
5. Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať
a)
b)
c)
Body2
6. Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde
a)
b)
c)
Body2
7. Vodič sa nesmie otáčať
a)
b)
c)
Body2
8. Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný
a)
b)
c)
Body2
9. Vodič nesmie zastaviť a stáť
a)
b)
c)
Body2
10. Vodič nesmie predchádzať, ak
a)
b)
c)
Body2
11. V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby
a)
b)
c)
Body2
12. Signál dvoch vedľa seba umiestnených, striedavo prerušovaných červených svetiel
a)
b)
c)
Body2
13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,
a)
b)
c)
Body1
14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a)
b)
c)
Body1
15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka umiestnená pred železničným priecestím
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
23.
Táto dodatková tabuľka znamená
a)
b)
c)
Body2
24.
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
a)
b)
c)
Body3
25.
Vodič modrého vozidla
a)
b)
c)
Body3
26.
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
a)
b)
c)
Body3
27.
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
a)
b)
c)
Body3