Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 20

Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 20. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Krajnicou sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
2. Vodičom sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
3. Vodič
a)
b)
c)
Body2
4. Na električkový koľajový pás v úrovni vozovky sa smie vojsť
a)
b)
c)
Body2
5. Vodič nesmie predchádzať, ak
a)
b)
c)
Body2
6. Vodič vždy pri zmene smeru jazdy alebo pri vybočovaní z neho je povinný
a)
b)
c)
Body2
7. Vodič nesmie pri cúvaní
a)
b)
c)
Body2
8. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
a)
b)
c)
Body2
9. Pred železničným priecestím vodič je povinný
a)
b)
c)
Body2
10. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
a)
b)
c)
Body2
11. Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby
a)
b)
c)
Body2
12. Dopravná nehoda je
a)
b)
c)
Body2
13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená
a)
b)
c)
Body1
14. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
a)
b)
c)
Body1
15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka upozorňuje na
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
a)
b)
c)
Body2
23.
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
a)
b)
c)
Body2
24.
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
a)
b)
c)
Body3
25.
Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí
a)
b)
c)
Body3
26.
Ako prvé prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
27.
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
a)
b)
c)
Body3