Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 21

Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 21. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Hranicou križovatky sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
2. Zastavením vozidla sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
3. Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre
a)
b)
c)
Body2
4. Vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie alebo cúvanie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak
a)
b)
c)
Body2
5. Vodič nesmie zastaviť a stáť
a)
b)
c)
Body2
6. Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka "Stoj, daj prednosť v jazde!", vodič je povinný zastaviť vozidlo
a)
b)
c)
Body2
7. Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak
a)
b)
c)
Body2
8. Motocykel bez postranného vozíka sa
a)
b)
c)
Body2
9. Do skupiny tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla
a)
b)
c)
Body2
10. Ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy, chodec
a)
b)
c)
Body2
11. Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená,
a)
b)
c)
Body2
12. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
a)
b)
c)
Body2
13. Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť
a)
b)
c)
Body1
14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a)
b)
c)
Body1
15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka zakazuje vjazd
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka označuje
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka vyznačuje
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
23.
Táto dopravná značka vyznačuje
a)
b)
c)
Body2
24.
Ako prvé prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
25.
Tento pokyn policajta znamená
a)
b)
c)
Body3
26.
Ako posledné prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
27.
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
a)
b)
c)
Body3