Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 22Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 22. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj
a)
b)
c)
Body2
2. Vodičom sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
3. Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať
a)
b)
c)
Body2
4. Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka,
a)
b)
c)
Body2
5. Vodič nesmie zastaviť a stáť
a)
b)
c)
Body2
6. Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
a)
b)
c)
Body2
7. Ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená, vodič
a)
b)
c)
Body2
8. Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
a)
b)
c)
Body2
9. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla
a)
b)
c)
Body2
10. Pred vstupom na vozovku chodec
a)
b)
c)
Body2
11. Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť
a)
b)
c)
Body2
12. Jazdci na zvieratách smú ísť
a)
b)
c)
Body2
13. Policajt v rovnošate dáva znamenie na zastavenie vozidla
a)
b)
c)
Body1
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
a)
b)
c)
Body1
15. Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dopravná značka vyznačuje
a)
b)
c)
Body2
23.
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
a)
b)
c)
Body2
24.
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
a)
b)
c)
Body3
25.
Vodič modrého vozidla
a)
b)
c)
Body3
26.
V poradí druhé prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
27.
Ako posledné prejdú cez križovatku
a)
b)
c)
Body3