Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 23Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 23. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Zastavením sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
a)
b)
c)
Body2
3. Vodič nesmie požiť alkohol ani inú návykovú látku
a)
b)
c)
Body2
4. Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením
a)
b)
c)
Body2
5. Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť
a)
b)
c)
Body2
6. Vodič nesmie predchádzať, ak
a)
b)
c)
Body2
7. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
a)
b)
c)
Body2
8. Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný
a)
b)
c)
Body2
9. Vodič smie zastaviť a stáť len
a)
b)
c)
Body2
10. Svetelné výstražné znamenie sa dáva prerušovaným zapínaním
a)
b)
c)
Body2
11. Účastník dopravnej nehody je povinný
a)
b)
c)
Body2
12. Pri prechádzaní cez cestu chodec
a)
b)
c)
Body2
13. Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť
a)
b)
c)
Body1
14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a)
b)
c)
Body1
15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka zrušuje platnosť
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dopravná značka informuje
a)
b)
c)
Body2
23.
Táto dopravná značka vyznačuje
a)
b)
c)
Body2
24.
Ako posledné prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
25.
Vodič červeného vozidla
a)
b)
c)
Body3
26.
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
a)
b)
c)
Body3
27.
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
a)
b)
c)
Body3