Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 25

Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 25. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Krajnicou sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
2. Hranicou križovatky sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
3. Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú
a)
b)
c)
Body2
4. Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci
a)
b)
c)
Body2
5. Pozdĺž električky sa jazdí
a)
b)
c)
Body2
6. Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac
a)
b)
c)
Body2
7. Vodič sa nesmie otáčať
a)
b)
c)
Body2
8. Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo
a)
b)
c)
Body2
9. Ak svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný
a)
b)
c)
Body2
10. Ak vozidlo nie je vybavené smerovými svietidlami alebo ak majú poruchu, dáva sa znamenie o zmene smeru jazdy
a)
b)
c)
Body2
11. Vodič
a)
b)
c)
Body2
12. Vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny deti, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, alebo sprievodca osôb so zdravotným postihnutím pri prechádzaní cez vozovku
a)
b)
c)
Body2
13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená
a)
b)
c)
Body1
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
a)
b)
c)
Body1
15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka upozorňuje na
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
23.
Táto dopravná značka vyznačuje
a)
b)
c)
Body2
24.
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
a)
b)
c)
Body3
25.
Ako prvé prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
26.
V poradí druhé prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
27.
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
a)
b)
c)
Body3