Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 27

Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 27. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
2. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
a)
b)
c)
Body2
3. Vodič nesmie
a)
b)
c)
Body2
4. Mimo obce na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motocykla s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km/h použiť na jazdu
a)
b)
c)
Body2
5. Ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho, vodič smie cúvať
a)
b)
c)
Body2
6. Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako
a)
b)
c)
Body2
7. Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva
a)
b)
c)
Body2
8. Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je
a)
b)
c)
Body2
9. V úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
a)
b)
c)
Body2
10. Účastník dopravnej nehody je povinný preukázať svoju totožnosť na požiadanie
a)
b)
c)
Body2
11. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla
a)
b)
c)
Body2
12. Osoba vykonávajúca práce spojené s jej údržbou, opravou alebo s výstavbou cesty je oprávnená dávať pokyny na zastavenie vozidla,
a)
b)
c)
Body2
13. Cyklista musí mať za zníženej viditeľnosti
a)
b)
c)
Body1
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
a)
b)
c)
Body1
15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
23.
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
a)
b)
c)
Body2
24.
Prednosť v jazde má vodič
a)
b)
c)
Body3
25.
Ako prvé prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
26.
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
a)
b)
c)
Body3
27.
Ako posledné prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3