Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 28Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 28. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Zastavením vozidla sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
2. Vodičom sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
3. Ak vozidlo vrátane nákladu alebo jeho upevnenia nespĺňa ustanovené podmienky, prevádzkovateľ vozidla
a)
b)
c)
Body2
4. Pozdĺž električky sa jazdí
a)
b)
c)
Body2
5. Vodič pri odbočovaní nesmie
a)
b)
c)
Body2
6. Vodič sa nesmie otáčať a cúvať
a)
b)
c)
Body2
7. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
a)
b)
c)
Body2
8. Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba. Ak je vozidlo povinne vybavené zariadením proti neoprávnenému použitiu, vodič
a)
b)
c)
Body2
9. Ak je vozidlo vybavené osobitným zariadením, ktoré umožňuje výstražnú funkciu smerových svietidiel, vodič je povinný ho použiť
a)
b)
c)
Body2
10. Na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu vodič
a)
b)
c)
Body2
11. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
a)
b)
c)
Body2
12. Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to
a)
b)
c)
Body2
13. Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený
a)
b)
c)
Body1
14. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako
a)
b)
c)
Body1
15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
a)
b)
c)
Body2
23.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
24.
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
a)
b)
c)
Body3
25.
Ako druhé vojde do križovatky
a)
b)
c)
Body3
26.
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
a)
b)
c)
Body3
27.
Ako posledné prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3