Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 29

Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 29. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
a)
b)
c)
Body2
3. Vodič nesmie odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá
a)
b)
c)
Body2
4. Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla okrem prípadu, keď
a)
b)
c)
Body2
5. Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí
a)
b)
c)
Body2
6. Ak sa vodič nemôže vyhnúť protiidúcej električke vpravo,
a)
b)
c)
Body2
7. Vodič nesmie zastaviť a stáť
a)
b)
c)
Body2
8. Vozidlá pred železničným priecestím
a)
b)
c)
Body2
9. Vlečenie viacerých motorových vozidiel je
a)
b)
c)
Body2
10. Kto spôsobil prekážku cestnej premávky,
a)
b)
c)
Body2
11. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
a)
b)
c)
Body2
12. V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac
a)
b)
c)
Body2
13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené
a)
b)
c)
Body1
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
a)
b)
c)
Body1
15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a)
b)
c)
Body1
16.
Tieto dopravné značky s dodatkovou tabuľkou upozorňujú na
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka informuje o
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka vyznačuje
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dopravná značka informuje
a)
b)
c)
Body2
23.
Táto vodiaca tabuľa označuje
a)
b)
c)
Body2
24.
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
a)
b)
c)
Body3
25.
Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
a)
b)
c)
Body3
26.
Ako posledné prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
27.
Ako prvé prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3