Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 3Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 3. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá
a)
b)
c)
Body2
2. Vozidlom sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
3. Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre
a)
b)
c)
Body2
4. V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla použiť na jazdu
a)
b)
c)
Body2
5. Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu,
a)
b)
c)
Body2
6. Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v obci vodiči ostatných vozidiel
a)
b)
c)
Body2
7. Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič
a)
b)
c)
Body2
8. Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak
a)
b)
c)
Body2
9. Na diaľnici a na rýchlostnej ceste je vodičovi zastavenie a státie
a)
b)
c)
Body2
10. Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby
a)
b)
c)
Body2
11. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
a)
b)
c)
Body2
12. Policajt v rovnošate dáva z idúceho vozidla znamenie na zastavenie vozidla
a)
b)
c)
Body2
13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené
a)
b)
c)
Body1
14. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako
a)
b)
c)
Body1
15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka upozorňuje na
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka informuje
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
23.
Tieto dopravné kužele umiestnené v rade za sebou
a)
b)
c)
Body2
24.
V poradí druhé prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
25.
Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí
a)
b)
c)
Body3
26.
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
a)
b)
c)
Body3
27.
Ako posledné prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3