Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 30

Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 30. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky
a)
b)
c)
Body2
2. Vodič
a)
b)
c)
Body2
3. Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa farebné vyhotovenie a označenie vozidla nedalo zameniť s farebným vyhotovením a označením vozidiel
a)
b)
c)
Body2
4. Pri vchádzaní na električkový koľajový pás a pri jeho prechádzaní vodič
a)
b)
c)
Body2
5. Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde
a)
b)
c)
Body2
6. Pri vchádzaní z miesta mimo cesty na cestu vodič
a)
b)
c)
Body2
7. Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky. Vodič je povinný trojuholník umiestniť na okraji vozovky tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, a to vo vzdialenosti najmenej
a)
b)
c)
Body2
8. Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo
a)
b)
c)
Body2
9. Vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
a)
b)
c)
Body2
10. Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprevádza,
a)
b)
c)
Body2
11. Na motocykli sa nesmie prepravovať
a)
b)
c)
Body2
12. Účastník dopravnej nehody je povinný
a)
b)
c)
Body2
13. Hry deti na ceste sú dovolené
a)
b)
c)
Body1
14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak,
a)
b)
c)
Body1
15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka označuje
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
23.
Táto zábrana vyznačuje
a)
b)
c)
Body2
24.
Vodič modrého vozidla
a)
b)
c)
Body3
25.
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj!" pre
a)
b)
c)
Body3
26.
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
a)
b)
c)
Body3
27.
Vozidlá prejdú cez križovatku v poradí
a)
b)
c)
Body3