Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 31

Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 31. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Vodičom sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
2. Vodič malého motocykla
a)
b)
c)
Body2
3. Vodič sa nesmie otáčať
a)
b)
c)
Body2
4. Vodič smie zastaviť a stáť
a)
b)
c)
Body2
5. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
a)
b)
c)
Body2
6. Znamenie dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým
a)
b)
c)
Body2
7. Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je dovolené
a)
b)
c)
Body2
8. Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla
a)
b)
c)
Body2
9. V motorovom vozidle smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby
a)
b)
c)
Body2
10. Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac
a)
b)
c)
Body2
11. Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,
a)
b)
c)
Body2
12. Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zelenou smerovou šípkou alebo signál s kombinovanými zelenými smerovými šípkami rôznych smerov
a)
b)
c)
Body2
13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,
a)
b)
c)
Body1
14. Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky
a)
b)
c)
Body1
15. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka upozorňuje na
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka upozorňuje na
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dopravná značka vyznačuje
a)
b)
c)
Body2
23.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
24.
V poradí druhé prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
25.
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
a)
b)
c)
Body3
26.
Ako posledné prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
27.
V poradí tretie prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3