Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 33

Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 33. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť
a)
b)
c)
Body2
2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motoro¬vého vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
a)
b)
c)
Body2
3. Vodič nesmie
a)
b)
c)
Body2
4. Vodič motocykla a jeho spolujazdec nesmú počas jazdy
a)
b)
c)
Body2
5. Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný
a)
b)
c)
Body2
6. Pri jazde v pripájacom alebo v odbočovacom pruhu sa
a)
b)
c)
Body2
7. Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú
a)
b)
c)
Body2
8. Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len
a)
b)
c)
Body2
9. Na cestách 1. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je
a)
b)
c)
Body2
10. Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je nutné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo,
a)
b)
c)
Body2
11. Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník umiestniť na krajnici alebo na vozovke počas núdzového státia, ak takéto vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste
a)
b)
c)
Body2
12. Vodič je povinný zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode
a)
b)
c)
Body2
13. Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac
a)
b)
c)
Body1
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
a)
b)
c)
Body1
15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka upozorňuje na
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dopravná značka vyznačuje
a)
b)
c)
Body2
23.
Takéto označenie sa môže použiť na
a)
b)
c)
Body2
24.
Ako posledné prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
25.
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, prejdú cez križovatku ako prvé
a)
b)
c)
Body3
26.
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
a)
b)
c)
Body3
27.
Ako prvé prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3