Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 34Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 34. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Zníženou viditeľnosťou sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
2. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak
a)
b)
c)
Body2
3. Vodič nesmie predchádzať
a)
b)
c)
Body2
4. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
a)
b)
c)
Body2
5. Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný
a)
b)
c)
Body2
6. Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia
a)
b)
c)
Body2
7. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci
a)
b)
c)
Body2
8. Cyklisti smú jazdiť po ceste
a)
b)
c)
Body2
9. Do pešej zóny je povolený vjazd
a)
b)
c)
Body2
10. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
a)
b)
c)
Body2
11. Účastníkovi cestnej premávky je zakázané používanie
a)
b)
c)
Body2
12. Ak policajt pri riadení cestnej premávky dáva pokyn vodorovným kývaním ruky cez stred tela, znamená to
a)
b)
c)
Body2
13. Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako
a)
b)
c)
Body1
14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a)
b)
c)
Body1
15. Prívesy za osobné automobily
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
22.
Ak sú touto značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou,
a)
b)
c)
Body2
23.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
24.
V poradí tretie prejde okolo prekážky
a)
b)
c)
Body3
25.
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky,
a)
b)
c)
Body3
26.
Ako prvé prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
27.
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
a)
b)
c)
Body3