Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 35

Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 35. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj
a)
b)
c)
Body2
2. Neobmedzením sa rozumie povinnosť
a)
b)
c)
Body2
3. Vodič je povinný
a)
b)
c)
Body2
4. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný,
a)
b)
c)
Body2
5. Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy,
a)
b)
c)
Body2
6. Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb sú vodiči ostatných vozidiel povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla,
a)
b)
c)
Body2
7. Vodič nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako
a)
b)
c)
Body2
8. Ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný
a)
b)
c)
Body2
9. Motocykel bez postranného vozíka sa
a)
b)
c)
Body2
10. V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby
a)
b)
c)
Body2
11. Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak
a)
b)
c)
Body2
12. Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
a)
b)
c)
Body2
13. Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, smie používať
a)
b)
c)
Body1
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
a)
b)
c)
Body1
15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka zakazuje
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
23.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
24.
Ako posledné prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
25.
Zelené vozidlo vojde do križovatky ako
a)
b)
c)
Body3
26.
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
a)
b)
c)
Body3
27.
V poradí druhé prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3