Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 4

Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 4. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Hranicou križovatky sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
2. Státím sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
3. Vodič nesmie použiť
a)
b)
c)
Body2
4. Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak
a)
b)
c)
Body2
5. Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný
a)
b)
c)
Body2
6. Ak pri súbežnej jazde vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu umožňuje vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, vodič obchádzajúci prekážku nesmie
a)
b)
c)
Body2
7. Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené; to
a)
b)
c)
Body2
8. Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je potrebné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo,
a)
b)
c)
Body2
9. Na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič
a)
b)
c)
Body2
10. Na priechode pre chodcov sa chodí
a)
b)
c)
Body2
11. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1, môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
a)
b)
c)
Body2
12. Rozsvietené číslo na rýchlostnom signáli s viacerými signálnymi znakmi označuje
a)
b)
c)
Body2
13. Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po
a)
b)
c)
Body1
14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a)
b)
c)
Body1
15. Prívesy za osobné automobily
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
a)
b)
c)
Body2
23.
Táto dodatková tabuľka označuje
a)
b)
c)
Body2
24.
Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako
a)
b)
c)
Body3
25.
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky
a)
b)
c)
Body3
26.
V poradí druhé prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
27.
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
a)
b)
c)
Body3