Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 5

Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 5. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Krajnicou sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
2. Chodníkom sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
3. Vodič je povinný
a)
b)
c)
Body2
4. Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu,
a)
b)
c)
Body2
5. Vodič smie cúvať
a)
b)
c)
Body2
6. Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa
a)
b)
c)
Body2
7. Ak situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič
a)
b)
c)
Body2
8. Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici a na rýchlostnej ceste otáčanie a cúvanie
a)
b)
c)
Body2
9. Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy,
a)
b)
c)
Body2
10. Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný
a)
b)
c)
Body2
11. Vodič po zastavení vozidla je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak
a)
b)
c)
Body2
12. V školskej zóne
a)
b)
c)
Body2
13. Pokyny policajta
a)
b)
c)
Body1
14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a)
b)
c)
Body1
15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou upozorňuje na
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka vyznačuje
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
23.
Táto dodatková tabuľka umiestnená pod zákazovou značkou
a)
b)
c)
Body2
24.
Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
a)
b)
c)
Body3
25.
Vodič červeného vozidla smie
a)
b)
c)
Body3
26.
Ako posledné prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
27.
Ako prvé prejdú cez križovatku
a)
b)
c)
Body3