Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 6

Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 6. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Motorovým vozidlom sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
2. Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky
a)
b)
c)
Body2
3. Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas
a)
b)
c)
Body2
4. Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako
a)
b)
c)
Body2
5. Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť
a)
b)
c)
Body2
6. Vlečenie motorového vozidla s prívesom je
a)
b)
c)
Body2
7. Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať
a)
b)
c)
Body2
8. V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do
a)
b)
c)
Body2
9. Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len
a)
b)
c)
Body2
10. Do pešej zóny je povolený vjazd
a)
b)
c)
Body2
11. Pokyny policajta
a)
b)
c)
Body2
12. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak
a)
b)
c)
Body2
13. Výstražné značky
a)
b)
c)
Body1
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
a)
b)
c)
Body1
15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka upozorňuje na
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
23.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
24.
Zelené vozidlo vojde do križovatky ako
a)
b)
c)
Body3
25.
Ako posledné prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
26.
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
a)
b)
c)
Body3
27.
V poradí druhé prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3