Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 8

Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 8. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Neobmedzením sa rozumie povinnosť
a)
b)
c)
Body2
2. Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť
a)
b)
c)
Body2
3. Prevádzkovateľ nesmie zveriť vedenie vozidla osobe,
a)
b)
c)
Body2
4. Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy,
a)
b)
c)
Body2
5. Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa
a)
b)
c)
Body2
6. Pri zastavení a státí vodič je povinný
a)
b)
c)
Body2
7. Ak je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie, vodič
a)
b)
c)
Body2
8. Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak
a)
b)
c)
Body2
9. Vodič vozidla označeného ako vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať
a)
b)
c)
Body2
10. Účastník dopravnej nehody je
a)
b)
c)
Body2
11. Chodec
a)
b)
c)
Body2
12. V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel
a)
b)
c)
Body2
13. Ak je nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami
a)
b)
c)
Body1
14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
a)
b)
c)
Body1
15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dopravná značka vyznačuje
a)
b)
c)
Body2
23.
Toto dopravné zariadenie je
a)
b)
c)
Body2
24.
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
a)
b)
c)
Body3
25.
V poradí druhé prejde okolo prekážky
a)
b)
c)
Body3
26.
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
a)
b)
c)
Body3
27.
Ako posledné prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3