Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Test Autoškola 9

Otestuj si svoje znalosti v online teste z autoškoly: Test Autoškola 9. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Električkovým koľajovým pásom sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
2. Zníženou viditeľnosťou sa rozumie
a)
b)
c)
Body2
3. Predchádza sa
a)
b)
c)
Body2
4. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
a)
b)
c)
Body2
5. Vozidlo vchádzajúce na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty alebo z lesnej cesty musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo
a)
b)
c)
Body2
6. Vodič nesmie zastaviť a stáť
a)
b)
c)
Body2
7. Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, ak
a)
b)
c)
Body2
8. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
a)
b)
c)
Body2
9. V školskej zóne
a)
b)
c)
Body2
10. Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici,
a)
b)
c)
Body2
11. Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené
a)
b)
c)
Body2
12. Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zeleným plným kruhovým svetlom "voľno"
a)
b)
c)
Body2
13. Hry detí na ceste sú dovolené
a)
b)
c)
Body1
14. Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky
a)
b)
c)
Body1
15. Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
a)
b)
c)
Body1
16.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
17.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
18.
Táto dopravná značka zakazuje vodičovi
a)
b)
c)
Body2
19.
Táto dopravná značka znamená
a)
b)
c)
Body2
20.
Táto dopravná značka označuje
a)
b)
c)
Body2
21.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
22.
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje
a)
b)
c)
Body2
23.
Táto dopravná značka
a)
b)
c)
Body2
24.
V poradí druhé prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3
25.
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj" pre
a)
b)
c)
Body3
26.
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
a)
b)
c)
Body3
27.
Ako posledné prejde cez križovatku
a)
b)
c)
Body3