Pošli túto stránku na Facebook Pošli túto stránku na Twitter

Kurz prvej pomoci

Výcvik vodičovKondičné jazdyTesty z autoškoly

V DRAJV - e Kurz Prvej Pomoci ZDARMA a v priestoroch autoškoly ;o)

O kurze prvej pomoci pre autoškoly

Od januára 2008 môžeš získať vodičský preukaz len vtedy, ak si absolvoval aj kurz z poskytovania prvej pomoci a zložil z neho skúšku. Vyplýva to z novely zákona o autoškolách a súvisiacich právnych predpisov, do ktorých bola zaradená smernica Európskej komisie pre vzdelávanie vodičov.

Kurzy prvej pomoci sú v súčasnosti v Košiciach oprávnení viesť:

  • Slovenský červený kríž (SČK) - www.redcross.sk
  • Falck Záchranná Academy - www.falck-academy.sk
  • Košická Záchranka - www.kezachranka.sk
  • Mgr. Monika Pilátová, Krivá 18, 1. posch., č.d. 121, Košice, mob.: 0903 999 112, email: kurz.pomoci@atlas.sk, www.kurzprvejpomoci.xf.cz
  • Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. - www.zzke.sk
  • Edu medical s.r.o., Alejová 5, Košice - www.kurzpp.sk

Na kurz prvej pomoci sa môžeš prihlásiť aj online. Jeho cena je cca 20 €, avšak v autoškole DRAJV je zahrnutý v cene kurzu na vodičský preukaz.

"Cieľom prvej pomoci je, aby nebola posledná."

Kurzy prvej pomoci vykonávajú akreditovaní inštruktori, ktorí majú potrebné skúsenosti a prax. Profesionálny prístup a priateľská atmosféra prispejú k bezproblémovému zvládnutiu kurzu.

Priebeh kurzu

Kurz prvej pomoci pre autoškoly prebieha v troch krokoch. Prvým z nich je teoretická časť - príprava, nasleduje praktická časť a na záver účastník kurzu absolvuje praktickú skúšku a teoretický test. Po úspešnom absolvovaní skúšky nasleduje vydanie potvrdenia o absolvovaní kurzu.

Na kurze prvej pomoci sa naučíš:

  • osvojiť si všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci
  • zhodnotiť stav postihnutého, vyslobodiť ho a aktivovať záchranný systém
  • poskytnúť prvú pomoc pri život ohrozujúcich stavoch a úrazoch
  • poskytnúť prvú pomoc pri neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou dopravnej nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda, záchvatové stavy – kŕče z horúčky, epilepsia a pod.